Strona
główna

Prace studenckie

Prace studenckie
Inne opracowania
Aktualności
Linki
O Autorach

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Koło Studentów przy Katedrze Mechanicznego Wspomagania Krążenia w Zabrzu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Zbigniew Religa
Opiekun Koła: dr Zbigniew Nawrat

Robot kardiochirurgiczny - potrzeba minimalizacji zabiegu.Mariusz Deska, Hanna Glińska, Paweł Lipski, Łukasz Zarudzki

Poszukiwanie nowych metod operacyjnych eliminujących urazowość zabiegów i skracających czas hospitalizacji doprowadziło do powstania i rozwoju chirurgii małoinwazyjnej. Wprowadzenie nowoczesnych technologii umożliwiło wprowadzenie robotów do kardiochirurgii. Zastosowanie robotów tzn. sterowanych przez chirurgów urządzeń do wykonywania operacji małoinwazyjnych, umożliwiło wykonanie niektórych zabiegów z większą precyzją, przy mniejszym urazie (bez sternotomii) i odpowiednio krótszą rehabilitację chorych. Za pomocą tej techniki operuje się tylko niektóre z zabiegów - ASD, USD, CABG i plastyka zastawek. Chirurg operuje narzędziami w obrębie serca poruszając odpowiednio uchwytami (joystic) siedząc przy konsoli sterowniczej, która może być położona w znacznej odległości od stołu operacyjnego. Obraz pola operacyjnego jest otrzymany za pośrednictwem odpowiedniej kamery endowizyjnej. Atutem technicznym zabiegu jest dobra widoczność (powiększony obraz), nadzór komputera nad ruchem umożliwiający przeskalowanie zasięgu ruchu i eliminację drżenia ręki chirurga. Obecnie dwie firmy amerykańskie produkują roboty stosowane w kardiochirurgii: Intuitive - robot da Vinci oraz Computer Motion - robot Zeus i kamerę sterowaną głosem AEOSOP. Ten ostatni jest na wyposażeniu kliniki kardiochirurgii w Katowicach. Prof. A.Bochenek i dr M.Cisowski wykonali już ponad 200 operacji z pomocą AESOPA. Obecnie w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii trwają prace nad polskim projektem robota kardiochirurgicznego. Za dwa lata ma być wykonana nim pierwsza operacja na zwierzęciu. W pracach uczestniczy również grupa studentów SAM (m.in. autorzy tej pracy). Celem naszej pracy jest prezentacja techniki z zastosowaniem robota w porównaniu z klasycznymi technikami operacyjnymi w oparciu o dane światowe. Po sukcesach w ortopedii, okulistyce, neurochirurgii rozpoczął się okres zastosowań robotów w kardiochirurgii. Wiosną 1998r w Paryżu (A.Carpentier) oraz w Lipsku (F.Mohr) przeprowadzili pierwsze operacje kardiochirurgiczne - zastawek i pomostów aortalno-wieńcowych stosując urządzenia noszące pełne znamiona robotów kardiochirurgicznych. Jeden z twórców sukcesu, V.Falk, (Lipsk, Niemcy) stwierdził, że pomimo wprowadzenia udanych zabiegów pomostów jednonaczyniowych ich zdaniem, potrzebny jest silny rozwój i zaangażowanie wielu grup badawczych, by stosowanie robotów chirurgicznych z wieku dziecięcego mogło przejść w wiek dojrzały oraz by mogło być szeroko stosowane w pełnym zakresie.