Strona
główna

Prace studenckie

Prace studenckie
Inne opracowania
Aktualności
Linki
O Autorach

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Koło Studentów przy Katedrze Mechanicznego Wspomagania Krążenia w Zabrzu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Zbigniew Religa
Opiekun Koła: dr Zbigniew Nawrat

Ćwiczenia stosowania trzech generacji narzędzi chirugicznych - klasycznych, laparoskopowych i robotaKatarzyna Oleś, Ewa Oleś, Michał Kowalski, Joanna Bulsa,Joanna Łoś, Adam Mroczka, Maciej Pelczar, Ekaterina Pavlova, Rajmund Ratman, Cecylia Sprada, Robert Wilk, Magdalena Kopernik, Małgorzata Gonsior

Celem pracy jest ocena różnymi narzędzi chirurgicznych trzech generacji; zapoznanie studentów ze zróżnicowanym stopniem trudności posługiwania się narzędziami chirurgicznymi. Zajęcia zostały zorganizowane tak, aby umożliwić uczestnikom zdobycie pewnych umiejętności chirurgicznych oraz określenie charakterystycznych cech działania narzędzi: klasycznych, laparoskopowych oraz zrobotyzowanych stanowisk chirurgicznych. Aby to osiągnąć przygotowano cztery stanowiska pracy. Praca przy każdym z nich dotyczyła porównania chirurgii klasycznej z chirurgią małoinwazyjną na różnych przykładach. Stanowisko pierwsze zaopatrzone było w imadło i szczypce laparoskopowe. Jedno z ćwiczeń polegało na obrysowaniu konturu serca ludzkiego i głównych naczyń krwionośnych za pomocą tradycyjnych imadeł, a potem przyrządu laparoskopowego. Drugie zadanie polegało na wkładaniu przedmiotu za pomocą imadeł i laparoskopu do 12 prostopadłościennych komórek o polu podstawy 30 cm2 i wysokości 10cm. W ten sposób zostały odtworzone warunki przestrzenne prawdziwego zabiegu operacyjnego i wynikające z nich ograniczenia swobody ruchu do możliwości przemieszczania się w jednej płaszczyźnie ( przy pracy z laparoskopem ). Na stanowisku drugim studenci poznawali techniki zszywania prawdziwej tkanki wykonując szwy i supły chirurgiczne w tym przypadku na sercu świni, za pomocą narzędzi tradycyjnych. Ćwiczenie na stanowisku trzecim polegało na wykonaniu takich samych czynności jak na stanowisku drugim, tym razem z użyciem narzędzi laparoskopowych (serce umieszczone było w komorze o kilkunastu otworach, przez które można było przeprowadzić na nim zabieg). Stanowisko czwarte wyposażone było w ramię robota kardiochirurgicznego, którego możliwości sterowania testowano odszukując na mapie Polski ośrodki kardiochirurgiczne. Na stanowisku modelowania komputerowego zaprezentowano program, który rozwija trójwymiarową wyobraźnię, gdyż pokazuje serce wraz z głównymi naczyniami krwionośnymi w dowolnych konfiguracjach przestrzennych, a także daje możliwość wchodzenia do wnętrza naczyń i części serca z wybranych kierunków. Stanowisko sterowania dżojstikiem kamery endoskopowej oraz sterowania głosem ramienia sferycznego dla kamery endoskowej pozwoliło samodzielnie przekonać się o wyższości sterownia głosem nad manipulatorem wzorowanym na narzędziu laparoskopowym, jako rozwiązaniu mniej precyzyjnemu i wymagającemu większego doświadczenia.

Wnioski: Ćwiczenia te pokazały, że chirurgia laparoskopowa - choć przyjazna dla pacjenta dzięki małej ingerencji w jego organizm podczas zabiegu - wymaga od chirurga jeszcze większej dokładności, koordynacji ruchów i wyobraźni przestrzennej. Zajęcia były interesujące i przydatne, ponieważ dzięki wszystkim narzędziom chirurgicznym danym do dyspozycji studentów, można było porównać chirurgię tradycyjną z chirurgią laparoskopową. Generalnie stosowanie narzędzi nowej generacji bez przygotowania treningowego wydłuża czas wykonania zadania. Większość testowanych studentów nie miała za sobą żadnych doświadczeń w stosowaniu nawet klasycznych technik chirurgicznych. Wrysowanie linii w rycinę aorty rysikiem trzymanym imadełkiem trwało średnio 1,16 0.7 min, laparoskopem 1,92 0.6 min (dłużej o 66%), przekładanie elementu przez 12 przedziałów pensetą 0,6 0.2 min, laparoskopem 1,7 0.6 min (dłużej o 190%). Wyszukanie na mapie 6 miast - siedzib klinik kardiochirurgii znacznikiem laserowym przymocowanym do głowicy robota zajęło 40 18 s. Wszystkie ćwiczenia były wykonywane bez treningu. O tym jak istotne są ćwiczenia przekonaliśmy się mierząc czas niektórych ćwiczeń wykonując je powtórnie. Przykładowo osobie, która wykonała ćwiczenie z robotem najdłużej (65 s) powtórne wykonanie ćwiczenia zajęło cztery razy mniej czasu (15 s).